Elena Carmona van Loon is eigenaar van Carmona ontwikkeling. Daarnaast geeft zij trainingen en deskundigheidsbevordering in het onderwijs. In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs. Een kijk op ontwikkeling van kinderen en jongeren die zij zelf heeft beschreven en ontwikkeld waar veel belangstelling voor is.
Elena Carmona van Loon richt zich eveneens op school en directieteams om hen te inspireren de regie van een ieder in de school te versterken. Ook is zij een veelgevraagd spreker op congressen in Nederland! elena@regieversterkendhandelen.nl

‘Elena zet zich in om onderwijsprofessionals bewust te maken hoe belangrijk zijn voor hun leerlingen en collega’s.’

Karina van Loon richt zich op de individuele begeleiding van leerlingen of leerkrachten. Hierbij is er aandacht voor leerproblemen als bv. een planning maken, hoe kom ik tot leren, welke keuzes maak ik in mijn schoolwerk, welke relatie is er tot de ontwikkeling van regiefuncties.

Maar ook onderwerpen als omgaan met klasgenoten en de relatie met leerkrachten/ docenten. Hoe doe ik wat ik wil doen, hoe word ik wie ik ben. Regiefuncties als Taal, zelfcontrole en oriëntatie in tijd en ruimte staan vaak centraal. Door leerlingen zelf doelen te laten opstellen via de mindmap en de POP, sluiten wij goed aan bij de wereld van deze leerlingen en maken wij hen eigenaar van hun leerproces. Betrokkenheid van ouders en leerkrachten/ docenten is hierbij belangrijk. Voor leerkrachten / docenten is het de taak om de doelen van de leerling te begrijpen en ook een basishouding aan te nemen die deze regiefuncties versterken. Een gezamenlijk belang waarin een ieder model is, voor de leerling en voor elkaar, gericht op het versterken van de regie van een ieder. Hiervoor kunnen arrangementen voor leerlingen ingezet worden.