Publicaties

De inhoud van de onderstaande publicaties staat vrij tot uw beschikking, mits u gebruikt maakt van bronvermelding. Door te klikken op de titel kan het betreffende document worden gedownload.

Kijkwijzer
Betekenisvol leren in de onderbouw

Regie versterken in het onderwijs
Gezien worden is waar het om draait

Regieversterkend handelen: Eigenaarschap bij de leerling
SchoolManagement

Het onderwijs wil door! Regieversterkend onderwijs
wij-leren.nl

Interview met Elena Carmona van Loon over regieversterkend handelen
‘Docent, maak je zelf overbodig’

OJ Actueel – Leiding geven aan samenwerking
Nieuws en advies voor onderwijs en jeugdhulp

Professioneel beslissen bij taal-en rekenproblemen op de Oude Maas.
Door Elena Carmona van Loon, Nicole Laurijssens en Babette Welter

Leerlingen zien en laten zien wat je van ze verwacht.
Elena Carmona van Loon; in samenwerking met expertise centrum Kans, RVKO Rotterdam

Passend onderwijs en weloverwogen beslissen.
Praten over leerlingen gebaseerd op een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte.

Regieversterkendhandelen-NVO
Een basishouding in het onderwijs

Taal en Rekenproblemen
Professioneel beslissen bij taal- en rekenproblemen op de Oude Maas.

Formulier observeren
Observatie van onderwijsvoorwaarden leerling.

POP
Persoonlijk Ontwikkelings Plan.

Ontwikkelingsplan individueel Camino
Opstellen van een individueel ontwikkelingsplan voor het kind.

Professioneel beslissen in het VO*
Over passend onderwijs en weloverwogen beslissen.

Regieversterkend handelen 2012*
Over een basishouding in het onderwijs.

Kijkwijzer zinvolle relatie voor IB-ers
Vertrouwen, acceptatie en bieden van perspectief op ontwikkeling.

* Deze artikelen zijn eerder verschenen in Remediaal.

Webinars

Wil je meteen aan de slag met de mindmap regiefuncties bekijk dit filmpje. Elena zal elke maand een filmpje opnemen dus abonneer je als je geïnteresseerd bent in haar werk en materialen.