Wat doet Carmona Ontwikkeling?

/Wat doet Carmona Ontwikkeling?
Wat doet Carmona Ontwikkeling? 2018-06-25T13:17:53+00:00

Carmona ontwikkeling biedt trainingen en teambijeenkomsten om het regieversterkend handelen te integreren in het onderwijs. Regie versterkend handelen biedt een methode om samen tot een collectieve ambitie te komen zichtbaar te maken waar de school voor staat. Verder biedt het een kader voor een veilig pedagogisch klimaat waarin relaties, ontwikkeling en leren centraal staan.

Regieversterkend handelen betreft een ontwikkelingsgerichte handelswijze van ouders en professionals ten aanzien van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Deze handelswijze gaat ervan uit dat mensen beschikken over zogenoemde regiefuncties. Deze functies zijn in ontwikkeling gedurende het hele leven en zijn van invloed op het vermogen om autonoom te handelen en relaties aan te gaan. Deze regiefuncties zijn bij kinderen en volwassenen in ontwikkeling en kunnen versterkt worden doordat ouders of professionals zoals leerkrachten een bewuste basishouding aan nemen. Het kind zien, accepteren en bewust maken van keuzes en mogelijkheden staat hierbij centraal.

Aandacht voor de basishouding van professionals is essentieel bij het aangaan van een zinvolle relatie met cliënten of leerlingen gericht op vertrouwen in ontwikkeling en perspectief.

Regieversterkend handelen focus op een drietal principes:

  1. Relatie; hoe werkt het mechaniek der relaties in een school en wat is een onderwijskundig zinvolle relatie?
  2. Doelen; Wat beoogt het onderwijs, waarom en waartoe? Hoe wordt dat zo zichtbaar mogelijk? Hoe werk je met leerling doelen?
  3. Invloed: Het handelen en de gesprekken/ professionele momenten zijn gericht op het versgroten van de het bewustzijn en de regie van de ander of het team.

Regiefuncties

Regiefuncties zijn die functies die maken dat je van invloed bent op je gedrag en emoties. Je voelen, denken, handelen, weten en doen staat hierbij centraal. De mindmap regiefuncties maakt in 1 oogopslag zichtbaar hoe deze functies en doelen eruit zien. Klik hier voor de mindmap voor kinderen en pubers en zie de webinar voor de toepassingen ervan!

Bouwstenen van een zinvolle relatie

Ook hedendaagse filosofen (zoals de gebroeders Meester) geven aan dat mensen in de huidige samenleving behoefte hebben aan perspectief, en beheersing (lees: regie nodig hebben) om de juiste keuzes te maken.