Coaching en Visie

/Coaching en Visie
Coaching en Visie 2018-06-25T11:04:35+00:00

Een cultuur waar elkaar bevragen, samenwerken en samen verantwoordelijkheden delen of het voortouw nemen centraal staat, draagt bij aan een open cultuur waar leren en presteren – met vallen en opstaan – mag en geaccepteerd wordt.

Carmona ontwikkeling biedt coaching trajecten aan, aan individuen en organisaties gericht op het bewust en bekwaam handelen. Een professionele basishouding gericht op ontwikkeling en perspectief van jezelf en de ander en weten wat werkt voor dit individu of deze organisatie.

Wij bieden tevens trajecten aan waarin in teamverband wordt bekeken hoe de kernwaarden van de school zich verhouden tot de visie van de school en het concrete gedrag van een ieder in de school. Gezamenlijk kan worden bekeken hoe e.e.a. zich vertaald naar het schoolplan en gesprekscyclus met de onderwijsprofessionals.