Home 2018-09-03T17:21:36+00:00

Welkom op de site van Carmona Ontwikkeling. Mijn naam is Elena Carmona van Loon.

Elena Carmona van LoonKarina Carmona van LoonSamen met Karina Carmona van Loon werk ik met veel plezier en inspiratie in het onderwijs. Wij houden ons bezig met het versterken van regie en eigenaarschap. Onze missie is mensen te inspireren te focussen op de bedoeling van leerlingen, collega’s of de school en niet te snel te oordelen. Vrij en kritisch denken en jezelf durven uitdagen hoort daar bij. Goed onderwijs en bewust leraar- en leiderschap draagt bij aan goede onderwijsresultaten, talent, veerkracht, sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonsvorming van leerlingen en het behoud van plezier en professionaliteit bij medewerkers. Jezelf zijn (weten waarom) en tegelijk professioneel (weten hoe en wat werkt) staat hierbij centraal.

Wat wij doen

Carmona ontwikkeling houdt zich bezig met het ontwikkelen van trajecten in het onderwijs en opvoeding, en het coachen van personen, begeleiding en behandeling van jongeren. Het coachen van teams en organisaties op het gebied van Regieversterkend handelen, communicatie en samenwerking.

Lees meer »

Wie wij zijn

Mevr. drs. E.I. (Elena) Carmona van Loon heeft gestudeerd aan de faculteit voor menswetenschappen in Leiden en is in 1996 afgestudeerd als orthopedagoog en in 2013 als orthopedagoog-generalist (post-doc).

Lees meer »

NIEUW: Worden wie ik ben

De Worden wie ik ben-doelenbox is een doosje met 140 kaarten waarop doelen staan die het eigenaarschap, het bewustzijn, de veerkracht en de (sociaal-emotionele) persoonsvorming van kinderen en jongeren ondersteunen. De kaartjes zijn te gebruiken bij leerlinggesprekken, POP, LOB, driehoeksgesprekken, groepsplannen, ontwerpen van lessen, visievorming, doelen t.b.v. van een behandelplan of arrangement.

De doelen zijn gecategoriseerd en een uitwerking van de mindmap regiefuncties. Door het handzame gebruik kunnen kinderen en jongeren eenvoudig hun eigen doelen kiezen. De doelen bieden tevens een handvat voor de integratie van een didactische werkhouding en de persoonsvormingsdoelen in het onderwijs.

Shop »

Regieversterkend leiderschap. Het onderwijs wil door!

Voor de onderwijsleider die erin gelooft dat hij het verschil kan maken en leraren en teams echt regie durft te geven. Over aandacht, onderscheiden en verbinden, ambitie, veerkracht en samen werken en weten wat ertoe doet. Samen werken aan een uitdagende, lerende en professionele cultuur waarbij helder is wat de school wil bereiken met de leerling.

Shop »

Op 20 september organiseert Carmona ontwikkeling een lezing en netwerkbijeenkomst op dit gebied in Rotterdam. Zie agenda voor meer informatie. De lezing is uitverkocht. Wilt u op de reservelijst? Mail dan naar: elena@regieversterkendhandelen.nl

Intern begeleider in de 21e eeuw: POWER IB

Wegens succes een vijfde IB tweedaagse op 15 oktober en 12 november 2018. Carmona Ontwikkeling geeft een tweedaagse voor de intern begeleider van de 21e eeuw.

Ben je als intern begeleider klaar voor de 21e eeuw?

De 21e eeuw vraagt om eigenheid, lef en verbinding. Een bewuste IB’er die weet waar ze voor staat, draagt bij aan de persoonsvorming van jongeren en bewust leraarschap!
Om bewust te kunnen handelen is het van belang te weten welke IB’er je wilt zijn. Weten wat jij belangrijk vindt en hoe je dat professioneel uitdraagt. Tijdens deze dagen gaan we samen op zoek naar de invulling die je kunt geven aan het intern begeleiderschap die past bij deze tijd. Dit is afhankelijk van wie je als IB’er wilt zijn en welke visie de school heeft. Tijdens deze inspiratievolle tweedaagse gaan we ontdekken wat de nodige maatschappelijke competenties zijn met als doel te constateren wat dit vraagt van IB’ers van de 21e eeuw. Welken rollen nemen IB’ers dan op zich? Wat wil je leerlingen meegeven? E-mail voor de informatie en het aanmeldformulier!

Ook voor de Orthopedagoog-generalist en kinder-en jeugdpsycholoog komt er een interessante tweedaagse aan. Op 24 september en 29 oktober 2018 in Vlaardingen. Accreditatie is toegekend! (NIP en NVO voor K&J/OG) Voor de herregistratie zijn dit 12 punten; voor de K&J/OG opleiding behandeling 3 punten; diagnostiek 1 punt en overige taken 3 punten!
Ook hier staat de vraag wat regieversterkend handelen voor de orthopedagoog in deze tijd kan betekenen en komen praktische en inspirerende technieken aan bod.
Er is plek voor 10 deelnemers om het persoonlijk en effectief te laten zijn. Interesse? Neem contact op dan ontvang je het aanbod! elena@regieversterkendhandelen.nl

Versterk de regie van leerkracht en leerling – 8 aanraders

Gedrag betekent op zich niet veel. Met je gedrag verhoud je je tot de omgeving. Door regie te versterken zorg je ervoor dat de ander meer invloed krijgt op het handelen en denken. Daar krijg je zelfbewust zijn en zelfvertrouwen van.
In deze TIBtool wordt beschreven hoe je als IB’er van invloed bent en vaardigheden of ‘regiefuncties’ van leerkrachten en leerlingen doelgericht kan versterken. Ook wordt besproken hoe belangrijk zinvolle relaties in de school zijn en hoe ze kunnen worden vormgegeven.
Aan de hand van praktische hulpmiddelen maken Elena en Karina Carmona van Loon zichtbaar hoe de basishouding, het talent en het plezier van de leerkracht kan worden versterkt en ingezet. Dit verbetert het pedagogisch-didactische klimaat in de school en maakt onderlinge samenwerking en goed en passend onderwijs mogelijk!

Shop »

Regie versterken in het onderwijs: Worden wie je bent

Over de invloed die leerkrachten en docenten hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen.

‘Jezelf , en professional zijn is het antwoord: weten wie je bent, welke waarden je hebt en weten welk effect je handelen heeft op het denken en doen van jouw leerlingen. Handelen vanuit je gevoel, en tegelijkertijd bewust bezig zijn met elke leerling.’

Wil je direct met Regiefuncties aan de slag? Kijk op de pagina Publicaties en Webinars!! Zeer gerichte webinars over de aanpak bij regie versterken!!

Shop »

Cursus Regieversterkend Handelen

De cursus Regieversterkend Handelen is al bij meerdere scholen gegeven, en ook voor dit schooljaar hebben zich al onderwijsinstellingen opgegeven of volgen reeds de cursus. Wilt u daar meer over weten? Ga dan naar Onderwijstrajecten.

Deze cursus staat vermeld bij registerleraar.nl onder code xVTBsctZoy met 15 registeruren.

Dick Swaab “Wij zijn ons brein”

De Onbewuste Wil neemt razendsnel beslissingen op basis van wat zich voordoet in de omgeving, waarbij de wijze waarop onze hersenen tijdens de ontwikkeling tot stand zijn gekomen en wat we sindsdien geleerd hebben een doorslaggevende rol spelen.

Mooie woorden

Willen is macht, en macht maakt eerlijk.

Connie Palmen

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken is kind worden en naar de sterren kijken is daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed Hoornik

Elke ochtend, tussen het aandoen van zijn linker- en rechterschoen, trekt zijn leven even langs. Soms komt de rechterschoen er dan bijna niet meer van.

Judith Herzberg

For as the sun is daily new and old, so is my love still telling what is told.

William Shakespeare

Bijna nooit zie je een vogel in de lucht zich bedenken, zwenken, terug.

Judith Herzberg

Knowledge is perception.

Plato

Er is geen grotere vriend dan een getrainde geest. Er is geen grotere vijand dan een ongetrainde geest.

Singh

Noem mij, bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten.

N.M.Min